- آفت دوبله عدم کار گروهی است، برخی همکاران ما خود را مرکز عالم می‌دانند.
- متاسفانه مترجمان خوب دوبله، سراغ کارهای دیگری رفته‌اند.
- فیلم‌ها را به جای دوبله، فارسی‌سازی می‌کنند و گوینده برای صاحبان فیلم‌ها ارزشی ندارد.
- برخی اعضای انجمن گویندگان، دوبله را سببی و نسبی کردند و اعضای خانواده خود را به حوزه دوبله تحمیل کرده‌اند.
- از مراجع بالاتر خواستند که با تاینی مووی همکاری نکنیم اما همچنان درگیر مسائل حاشیه‌ای آن هستیم.
- آسیاتک پشیبان فنی تاینی مووی بود و وزارت ارشاد هم در مورد همکاری استودیو کوآلیما با تاینی مووی منعی نداشت.
- کار با تاینی مووی را پذیرفتم تا مانع مهاجرت گویندگان شویم.
- ما در دوبله تلاش می‌کنیم زبان فارسی را حفظ کنیم.
- رابطه‌ها به دوبله بسیار لطمه زده، اما کفه ناکارآمدی در دوبله بیشتر است.
- ما توان بازسازی صدای گویندگان از دست رفته را داریم.
- کاری کردند که مخاطب زیرنویس را به دوبله ترجیح می‌دهد.
- من هیچ وقت به حرفه دوبله صدمه نزدم چون نسبت به آن متعصب هستم.
- فیلم‌های خارجی را نباید برای یک بار دیدن دوبله کرد.
- سرعت در دوبله آثار موجب شده که مردم از دوبله بیزار شوند.
 
https://vatanonline.ir/vdci2.aptt1auccb.html
نام شما
آدرس ايميل شما